Psycholog w sytuacjach trudnych

ochrona Życie obfituje w wiele doświadczeń trudnych, ich uniknięcie jest praktycznie niemożliwe. A nawet gdyby było możliwe, sprawiałoby, że nasze dni byłyby w pewien sposób niepełne, bo pozbawione tych elementów które pozwalają nam docenić radość i szczęście. Niekiedy jednak sytuacje trudne przerastają nas. Przygniatają, nie pozwalają efektywnie poradzić sobie z kłopotami i funkcjonować. W takiej sytuacji, z pomocą przychodzi psycholog.

Jest to osoba, której wykształcenie i doświadczenie pozwalają udzielić profesjonalnego wsparcia drugiej osobie w walce z jej osobistymi i psychicznymi trudnościami. Dobry psycholog, który specjalizuje się w pomocy innym i ma za sobą, poza wykształceniem kierunkowym, również szkolenia w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii, może wspólnie z klientem odkryć powody jego trudności i pomóc mu te trudności pokonać. Psycholog, w ramach konsultacji psychologicznej, przygląda się - wraz z klientem - jego trudnościom i wspólnie ustalają sposób i obszar pomocy psychologicznej. W czasie konsultacji, psycholog pomaga pacjentowi zdecydować czy i w jakich ramach potrzebuje on pomocy, aby poradzić sobie z problemami życiowymi.

Każdy psycholog pracuje według określonej koncepcji psychologicznej (szkoły). Obecnie, istnieją różne szkoły psychoterapeutyczne, które działając w nieco odmiennym paradygmacie, mają wspólny cel - jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby klienta i pomóc mu. Psycholog pracujący w ramach psychologii procesu (np. psycholog pracujący w ośrodku Po Prostu - psycholog Gdańsk) wychodzi z założenia, że wszystko co spotyka człowieka w życiu ma dla niego znaczenie – nawet sytuacje trudne. W ramach pomocy psychologicznej, psycholog wraz z pacjentem poszukuje tego znaczenia, analizując somatykę pacjenta (sygnały pochodzące z jego ciała), sny pacjenta, wydarzenia życiowe i całość zjawisk które składają się na indywidualne życie i sposób przezywania świata przez osobę korzystającą z pomocy psychologa. Nie należy kontaktu z psychologiem się obawiać, bowiem jego rolą jest pomoc i działanie wyłącznie dla dobra klienta.

Co nowego?

Na przestrzeni wieków naukowcy roztrząsający kwestię ludzkiej psychiki nie byli zgodni, co do natury agresji. W dyskusji tej od bardzo dawna nieprzerwanie dominują dwa poglądy.
"Szlachetny dzikus", czy genetycznie zaprogramowany drapieżnik?

Choć najczęściej nie zdajemy sobie z tego sprawy, niejednokrotnie chcąc osiągnąć wyznaczony cel, oddziałując na innych ludzi korzystamy z technik manipulacji społecznej. Sami też wielokrotnie stajemy się ich podmiotem, a czasem również ofiarą.
Techniki manipulacji społecznej