Procesy zachodzące w mózgu

Przeciwstawność czynności psychicznych i cielesnych

Wielu fizjologów, lekarzy i przyrodników nie uważa psychologii za naukę. Pawłow pisał: »ze ściśle naukowego punktu widzenia stanowisko psychologii, jako nauki o naszych stanach podmiotowych, wydaje mi się beznadziejne, chociaż te stany są dla nas pierwszorzędną rzeczywistością, kierują naszym życiem codziennym, warunkują postęp współżycia ludzkiego»; ale naukowe badanie działalności nerwowej półkul mózgowych jest »zagadnieniem myślenia […]