Psychizmy odruchów warunkowych cz.2

Proces narastającego poznawania małego dziecka został mo­że najlepiej zobrazowany przez Stefana Szumana. Proces ten w drugim kwartale życia dziecka ma charakter poznawania jednozmysłowego: dziecko wodzi oczyma dookoła i rozglą­da się i możemy powiedzieć na pewno, że niektóre wrażenia wzrokowe utrwala w swojej pamięci, ponieważ u normalnego dziecka w tym wieku zaczynają występować pewne reakcje warunkowe […]

Noworodek

Psychizmy odruchów warunkowych

Normalnym stanem zdrowego noworodka ludzkiego jest stały sen. Noworodek budzi się z tego snu tylko pod wpływem bodźców obwodowych, ustrojowych lub zewnętrznych różnego rodzaju: fizycznych, chemicznych, termicznych, jeżeli te bodź­ce są dostatecznie silne, aby obudzić uczucie przykrości i dąż­ność do jej usunięcia przez zaspokojenie potrzeby fizjologicz­nej”.