Siła pierwszego wrażenia

pierwsze wrażenie Pierwsze wrażenie, opiera się zazwyczaj na niewielu faktach. Choć wydaje się to wbrew logice, człowiek ma skłonność do niemal natychmiastowego formułowania wniosków o drugiej osobie, nawet na podstawie szczątkowych informacji o niej. Co ciekawe, większość osób ma również tendencję do tego, by trwać przy pierwszym wrażeniu, nawet wówczas, gdy kolejne informacje zdecydowanie go nie potwierdzają. To, co nie pasuje do wytworzonego przez człowieka obrazu drugiej osoby, łatwiej jest mu pominąć i trudniej zapamiętać. Koncentruje się on przy tym, na tych informacjach, które zdają się potwierdzać skonstruowany przez niego obraz.

Zachowanie człowieka w stosunku do drugiej osoby, w dużym stopniu determinują jego schematy o niej. W tego rodzaju pułapkę wpadają niemal wszyscy, w tym również psychiatrzy i psychologowie.

W przypadku dostrzeżenia u kogoś jednej pozytywnej cechy, człowiek na skłonność doszukiwania się w danej osobie kolejnych cech pozytywnych. Jest to związane z "efektem aureoli". Analogicznie sytuacja ta odnosi się do cech negatywnych. Jedna negatywna cecha, może sprawić, iż osoba przypisze komuś wiele innych, negatywnych cech.

Najciekawsze jest jednak to, iż tak naprawdę wszystko zależy od danej jednostki. Charakteryzując innych, każdy człowiek stosuje, bowiem takie kryteria, jakich używa charakteryzując siebie samego.

Nie wszystko jest takie, jakie może się wydać w pierwszej chwili. Choć nie lada sztuką jest umiejętność oparcia się pierwszemu wrażeniu, często warto się postarać i poczekać na nieco więcej informacji.

Co nowego?

Na przestrzeni wieków naukowcy roztrząsający kwestię ludzkiej psychiki nie byli zgodni, co do natury agresji. W dyskusji tej od bardzo dawna nieprzerwanie dominują dwa poglądy.
"Szlachetny dzikus", czy genetycznie zaprogramowany drapieżnik?

Choć najczęściej nie zdajemy sobie z tego sprawy, niejednokrotnie chcąc osiągnąć wyznaczony cel, oddziałując na innych ludzi korzystamy z technik manipulacji społecznej. Sami też wielokrotnie stajemy się ich podmiotem, a czasem również ofiarą.
Techniki manipulacji społecznej